Членами Спілки можуть бути професійні творчі працівники – архітектори – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають вищу архітектурну освіту, досягли високого професійного рівня, мають відповідний особистий творчий доробок у сфері архітектурної та містобудівної діяльності, а також в науковій, педагогічній або адміністративно-управлінській діяльності в галузі архітектури, визнають програму, статути Спілки та Місцевої організації, Правила професійної етики архітектора, Стандарти професійної діяльності архітектора, беруть участь у діяльності Місцевої організації та сплачують членські внески, фінансову допомогу чи добровільні пожертвування.

Особи, які не мають вищої архітектурної освіти, приймаються в члени Спілки, якщо вони не менше 10 років поспіль займаються архітектурною діяльністю або творчо співпрацюють з членами Спілки, сприяють розвитку та пропаганді архітектури, зробили значний особистий внесок у розвиток архітектури України.

Особам, що одержали кваліфікаційний сертифікат архітектора та вступили до об’єднання сертифікованих архітекторів у складі НСАУ (Архітектурну Палату Національної спілки архітекторів України), надається статус асоційованих членів НСАУ.

Визначним архітекторам-іноземцям, особам без громадянства, які внесли вагомий доробок у розвиток української архітектури, може бути присвоєне звання Почесного члена Спілки. Окремим підприємствам та організаціям галузі за багаторічну співпрацю з Місцевою організацією може бути присвоєне звання Партнера або Генерального партнера Місцевої організації.

Прийняття в члени Спілки здійснюється Місцевою організацією на підставі заяви кандидата  з письмовим зобов’язанням про дотримання ним Правил професійної етики архітектора, Стандартів професійної діяльності архітектора, статутів Спілки та Місцевої організації з наступним затвердженням Президією або пленумом Правління Спілки. До заяви додаються рекомендації від двох членів Спілки і документи, що підтверджують творчий доробок кандидата.

Члени Спілки отримують членський квиток і нагрудний знак встановленого зразка. Члени Молодіжної секції Місцевої організації отримують членську картку встановленого зразка Правлінням Місцевої організації.

 

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ та ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

РЕКОМЕНДОВАНИХ  ДЛЯ  ПРИЙНЯТТЯ  АРХІТЕКТОРІВ  ДО  ЧЛЕНІВ  НСАУ

 1. Особиста заява Голові місцевої організації НСАУ в Чернівецькій області
  (заповнена друкованими літерами, підпис і дата) (1 екз.)
 2. Особиста заява Президенту НСАУ
  (заповнена друкованими літерами, підпис і дата)  (2 екз.)
 3. Особистий листок ОСОБОВА АНКЕТА
  (заповнена друкованими літерами, з вклеєним фото, підпис і дата)  (2 екз.)
 4. Облікова картка члена спілки
  (заповнена друкованими літерами) (1 екз.)
 5. Фото кольорове 3 х 4
  (4 екз., 2 з них вклеєні в анкеті)
 6. Автобіографія
  (2 екз.)
 7. Копії диплому про вищу архітектурну освіту
  (2 екз.)
 8. Копія документу (копії з трудової книжки, тощо), який засвідчує стаж роботи за фахом не менше трьох років
  (1 екз.)
 9. Рекомендація від двох дійсних членів НСАУ
  (по 2 екз.)
 10. Ілюстративні матеріали творчих робіт
  (зшитий альбом формату А4; кольоровий друк; на одному аркуші розміщується – одна робота); на кожній роботі повинна бути вказана участь (автор, співавтор);  кожна робота повинна бути підписана та завірена печаткою за місцем роботи або головою правління місцевої організації Спілки.
  (2 екз.)
 11. Сплатити вступний внесок (після отримання членського квитка)

 

в  результаті на розгляд подається 3 папки:

 1. документи, які вкладені у поліпропіленові файли та зшиті (або вкладені) в пластикову папку А4
 2. альбоми  А4 з ілюстративними матеріалами творчих робіт
logologologo